Asocijacija “Društvo za razvoj, promociju i primjene naprednih tehnologija”

Asocijacija „Društvo za razvoj, promociju i primjene naprednih tehnologija”  je nestranačko, nepolitično, nevladino i neprofitno udruženje građana i organizacija koje imaju zajednički interes u razvijanju, unapređivanju i popularizaciji svih oblasti naprednih ili savremenih tehnologija. U Asocijaciju se dobrovoljno učlanjuju stručnjaci iz područja elektrotehnike, računarskih nauka, mašinstva, građevinarstva, medicine, biologije, fizike, te svi ostali zainteresovani za sudjelovanje u radu društva.

Asocijacija “DnT” je društvena organizacija čiji su ciljevi:

 •      razvijanje, unapređivanje i popularizacija svih oblasti razvoja i primjene naprednih tehnologija,
 •      informiranje javnosti, organiziranje skupova, promicanje znanja i primjena međunarodnih iskustava u oblasti naprednih tehnologija,
 •      organizovanje naučnih i stručnih edukativnih aktivnosti u cilju informiranja naučne zajednice i šire javnosti o dostignućima u oblasti naprednih tehnologija,
 •      izdavanje knjiga, časopisa, novina i publikacija u skladu sa zakonskim propisima u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Asocijacije,
 •      organiziranje znanstvenih i stručnih predavanja vezanih za ciljeve i djelatnosti Asocijacije, u skladu sa zakonom,
 •      sudjelovanje u pripremi i realizaciji naučno-istraživačkih, razvojnih i stručnih programa i planova, te organiziranje i poticanje znanstvenih i stručnih projekata, organiziranje tečajeva za promicanje znanja o naprednim tehnologijama u BiH i šire,
 •      poticanje sudjelovanja svojih članova na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu,
 •      okupljanje znanstvenika, stručnjaka i svih koji su spremni svojim zalaganjem ostvariti svrhu i zadaću Asocijacije,
 •      aktivno sudjelovanje, praćenje razvoja i primjene naprednih tehnologija,
 •      promoviranje primjene rezultata proisteklih iz istraživanja vezanih za razvoj i primjene naprednih tehnologija,
 •      poticanje, stvaranje i pružanje pomoći u razvoju BiH i šire tehničke i inžinjerske regulative iz područja naprednih tehnologija,
 •      suradnja sa drugim organizacijama, u svrhu efikasnijeg ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Asocijacije, u skladu sa zakonom.